b_800_600_0_00_images_nourollup.jpeg

Asociația Juriștilor Romi ROMAJUST derulează Proiectul “Empowered women, empowered communities” (Femei împuternicite, comunități împuternicite), proiectul fiind susținut financiar de Ambasada Țărilor de Jos în România prin Human Rights Fund (Fondul pentru Drepturile Omului).

Proiectul urmărește să împuternicească femeile din comunitățile vulnerabile astfel încât acestea să poată identifica și raporta cazurile de abuz sau de discriminare împotriva femeilor în ceea ce privește accesul la educație, justiție, sănătate și drepturile sexuale și reproductive și să le sprijine în lupta împotriva violenței domestice, a sexismului și/sau a hărțuirii.

Scopul nostru este de a crea și de a împuternici un grup de acțiune pentru a putea lupta și raporta împotriva discriminării și pentru a se implica activ în promovarea și apărarea drepturilor omului. Ne propunem să sprijinim femeile astfel încât acestea să cunoască care le sunt drepturile fundamentale.

Proiectul Empowered women, empowered communities” se derulează pe o perioadă de 6 luni (sept. 2022 - februarie 2023) și își propune să instruiască 10 membri din comunități ca monitori de drepturile omului și să informeze peste 250 de femei și fete despre drepturile omului.