b_800_600_0_00_images_conferinta_conf.ian02.jpg

ROMAJUST – Asociatia Juristilor Romi organizează Conferința Națională a Juriștilor Romi din România in scopul de a crea o retea funcțională a juriștilor romi formată din absolvenți și studenți ai facultăților de drept. Conferința face parte dintr-un proiect mai amplu al ROMAJUST care vizează cresterea numarului de profesionisti romi in cadrul profesiilor juridice.   

 

Obiectivele conferinței sunt: 

• Lansarea Asociației Juriștilor Romi - ROMAJUST

• Identificarea nevoilor și obstacolelor absolvenților de Drept în accesarea funcțiilor publice din domeniul justiției

• Rolul și locul asociației în legătură cu romii ce pot fi asistați, asociațiile romilor, facultățile de Drept , asociațiile profesionale, etc.  

• Stabilirea unei strategii pe termen scurt a asociației  privind funcționarea rețelei 

• Dezvoltarea de parteneriate concrete cu actori relevanți pentru actiuni de interventie în facilitarea accesului absolvenților și studenților în funcții publice  juridice.

• Inființarea incubatoarelor juridice

• Implicarea membrilor retelei în programele și proiectele dezvoltate de ROMAJUST și crearea unui prim dialog cu actori relevanti din Romania, incluzând Facultăți de Drept, firme de avocatură, ONG-uri Rome și instituții de stat.          

Parteneri  

• Facultăți de Drept ale universităților din Romania 

• ROMA EDUCATION FUND, 

• Open Society Foundations

• Firme de avocatură 

• Roma ONG-uri