Strategia de dezvoltare 2016– 2018

Sumar executiv

Asociația juriștilor romi din Romania RomaJust, este prima organizație de juriști romi din țară și din Europa, fondată de tineri juriști romi. RomaJust s-a înființat la data de 04 iulie 2015 și este formată din absolvenți și studenți romi ai facultăților de drept din țară.

RomaJust a fost fondată ca urmare a constatării faptului că în ultimul deceniu un număr considerabil de tineri romi au absolvit facultatea de drept, în special în țările unde operează programul de burse al Fondului de Educație pentru Romi. Totuși, nu a fost înregistrat un progres vizibil în numărul avocaților, notarilor, judecătorilor romi, etc. Cu atît mai mult, România este o țară cu o populație semnificativă de romi. Sunt înregistrate foarte multe cazuri de discriminare și încălcare a drepturilor persoanelor de etnie romă, mulți dintre ei necesită asistență juridică. La fel, organizațiile de romi care utilizează instrumente juridice în activitatea lor nu au destui juriști sau chiar deloc în echipa lor ca să lucreze pe cazurile preluate de acestea. Acest fapt reprezintă o lacună în profesarea în domeniul juridic cât și în rândurile profesioniștilor de etnie romă.

Scopul asociației

RomaJust își propune să contribuie la dezvoltarea profesională a tinerilor juriști romi din Romania și facilitarea  accesului lor la profesia juridică; să creeze o generație de juriști care vor promova, apăra drepturile populației rome, combate discriminarea și încuraja cetățenia activă.

Obiectivele asociației

1. Asigurarea participării tinerilor juriști romi în cadrul diferitor programe educaționale, traininguri, schimburi de experiență în domeniul juridic, precum și activități, evenimente profesionale, seminare, conferințe, întîlniri, cursuri care vizează tinerii juriști.

2. Creșterea numărului de profesioniști romi în domeniul juridic din rândul absolvenților de drept.

3. Încurajarea schimbului de experiență în domenuil juridic între tinerii juriști romi.

4. Promovarea diversității în activitatea profesională juridică.

5. Promovarea și apărarea drepturilor și intereselelor studenților, absolvenților și specialiștilor din domeniul juridic la nivel național.

6. Promovarea activității probono și a responsabilității sociale în rîndul juriștilor.

7. Sprijinirea dezvoltării societății civile și dezvoltarea comunitară prin promovarea cetațeniei active, promovarea valorilor democratice și a drepturilor omului, combaterea discriminării și dezvoltarea generală a sectorului ONG.

8. Sprijinirea populației defavorizate, și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

9. Promovării metodelor inovative pentru implicarea membrilor societății la nivel cât mai înalt în luarea deciziilor în situațiile în care sunt vizați.

10. Promovarea egalității, principiilor statului de drept și nediscriminării.

Obiectivele strategice 2016-2018:

I. Dezvoltarea instituțională a asociației.

II. Dezvoltarea de programe specifice pentru absolvenții și studenții romi ai facultăților de drept, în vederea promovării lor în profesiile din domeniul juridic 

III. Dezvoltarea rețelei de membri ai asociației.

IV. Atragerea de fonduri pentru desfășurarea activităților pe termen scurt și lung.

 

Corobuță Ion Lucian

Corobuță Ion Lucian este vicepreședinte al Asociației Juriștilor Romi RomaJust și Secretar General al Asociaței STR-ONG for FUTURE, ambele fiind ONG-uri de tineret.

Și-a început activitatea în mișcarea romă în 2006, când a participat la o întâlnire care avea ca scop stabilirea unei rețele naționale a studenților romi în România. De atunci, a participat la diferite cursuri de formare, ateliere de lucru și seminarii având ca subiect principal persoanele de etnie romă și a fondat Asociația STR-ONG for FUTURE. Prin intermediul acestei asociații, a demarat o campanie de promovare a sportului și a organizat diferite evenimente în orașul său natal, Iași. Lucian a lucrat ca Data Processing Assistant la SC GfK România, iar ulterior,  ca Technical Publication Engineer la SC Sonovision România.

Lucian deține o diplomă de licență, dobândită la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Facultatea de Mecanică, specializarea Autovehicule Rutiere, dar și o diplomă de Master, dobândită în cadrul aceleiași facultăți, specalizarea Siguranța și Performanțele Circulației Rutiere. 

De asemenea, este licențiat în Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, promoția 2012.

 

Eugen Ghiță

Eugen Ghiță este monitor de drepturile omului din 2008. Tot din 2008 este director executiv și Președinte al Asociației Ajutați-ne Să  Înțelegem Lumea (centre de zi pentru copiii cu autism, promovarea drepturilor la asistență socială a persoanelor cu dizabilități). Este de asemenea fondatorul și Președintele Asociației Juriștilor Romi din România – ROMAJUST.

Eugen a lucrat ca expert și coordonator în monitorizarea drepturilor omului, asistent social, facilitator comunitar, mentor și manager de proiect în special în sectorul non-profit în cadrul unor proiecte derulate de ONG-uri renumite, precum: Centrul Cultural al Romilor “ O Del Amenca”, Fundația Romani Criss, Fundația Floarea Ialomițeană, Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, etc. în domeniile drepturilor omului, anti-discriminare, servicii sociale, educație, campanii de informare privind accesul la educație, dreptul la cultură, locuire și păstrarea identității. Aceste proiecte au avut ca beneficiari minoritatea romă și categoriile sociale dezavantajate din România.

Eugen a absolvit dreptul și are un masterat în Administrație Europeană, Instituții și Politici Publice.